Húsvéti nyereményjáték

Itt az esély, hogy megnyerd a 3 x 5.000 Ft értékű DressPack.hu ajándékutalvány egyikét!

A Dresspack.hu Nyereményjáték szabályzata


1) Jelen szabályzat Dresspack.hu (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Dresspack.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/dresspack/) futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2) Jelen játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Szervező a rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményjátékban használja fel. A nyereményjáték tartalmáért kizárólag a
Szervező - és nem a Facebook - felelős. A Facebook semmilyen kapcsolatban nem áll a nyereményjátékkal. A Facebook-ot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag
az itt felsorolt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

3) A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Nyereményjáték szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

4) A Játék kezdete 2022. április 06. 08:00 órától és 2022. április 15. 23:59 óráig tart.

5) A játékban három darab 5.000 Ft-os ajándékutalvány kerül kisorsolásra, azok között, akik feliratkoznak a hírlevélre.

6) A nyereményként kisorsolt ajándékutalvány a webáruházban történő vásárlás során használható fel bármilyen termékre, de készpénzre nem váltható.

7) A Szervező az ajándék nyertesének nevét az adott Facebook poszt formájában közzéteszi asorsolástól számított 3 napon belül. Az ajándék nyertesének erre az üzenetre válaszolva kell megadnia teljes nevét és email címét Facebook privát üzenetben.

8) Ha a nyertes Játékos nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzat írt feltételeknek vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 3 napon belül nem válaszol, akkor a Szervező új sorsolást tart.

9) A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. Részvételre jogosult valamennyi természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a Játékos 18. életévét nem töltötte be, a Játékban való részvételhez szülő vagy törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás keretében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek is el
kell fogadnia a jelen Játékszabályzatot.

10) Nem vehetnek részt a nyereményjátékban a Szervező munkavállalói, képviselői, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 685 §-ának b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, jogutódjai.

11) A nyereményjátékban való részvétel, nyerés esetén magában foglalja a nyertes keresztnevének és vezetéknevének a Facebook oldalon történő nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulását. A nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény igénybevételről a Szervező fotókkal beszámoljon.

12) A Szervező a Játékból a nyeremény átadásáig kizárhatja azt a beküldőt, aki nem felel meg a jelen Nyereményjáték szabályzatban leírt feltételeknek.

13) A Szervező nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek a nyereményjátékban való részvételből vagy bármely hálózat kimaradásából, számítógépes hardware vagy software meghibásodásából ered.

14) A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, azonos vagy magasabb értékben másik nyereménnyel helyettesítsen és egyéb változtatásokra. A Szervező különösen akkor él ezzel a lehetőséggel, ha bármely jogi, technikai okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható.

15) A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

16) A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a Szervező Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/dresspack/).

17) A nyereményjáték során a Szervező nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok
kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján
történik.

Szombathely, 2022. április 5.